Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich zastępować.

 

Adresatami Programu są:

 

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 04.09.2023r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek –  8.00-17.00;  od wtorku do czwartku od 7.00-15.00; piątek 7.00-14.00) lub pod numerem telefonu 77 4872181.

 


 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 – edycja 2019-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

 

1. Cele Programu

 • Wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych 
 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności (np. pomoc w dotarciu do lekarza, zrobieniu zakupów), załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej (np. wyjście do kina, teatru)
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

2. Adresaci Programu

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
,
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz nie korzystają ze wsparcia tut. Ośrodka w formie usług opiekuńczych.

 

3. Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 21.10.2019 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – środa 8.00-17.00;  od wtorku do czwartku od 7.00-15.00; piątek 7.00-14.00) lub pod numerem telefonu 774872181.